Personale

I SFO Nymarken er de faste ansatte fordelt med fast tilknytning på stuerne, og der ud over har vi tilknyttet forskelligt personale i løse ansættelser.

Indskolingshuset

Stueetagen

  • 0.A & B: Henriette

1. sal

  •  1.A: Helle
  •  1.B: Vivi
  •  2.A & B: Susan                 

 Vildkatten

  • 3.A & B: Anne
  • 4.A & B: Bettina 

Ledelse

Tina Lykke, Indskolingsleder:
Tlf. 23 22 50 53