Personale

I SFO Nymarken er de faste ansatte fordelt med fast tilknytning på stuerne, og der ud over har vi tilknyttet forskelligt personale i løse ansættelser.

Indskolingshuset

Stueetagen

  • 0.A, 0.B & 0C: Helle S., Louise og Vivi

1. sal

  •  1.A: Helle I
  •  1.B: Rikke
  •  2.A & B: Anastazja og Henriette              

 Vildkatten og Ungdomslokalet

  • 3.A & B: Betina og Minna
  • 4.A & B: Logan

Ledelse

Tina Lykke, Indskolingsleder:
Tlf. 23 22 50 53