Nyheder

 

Nødpasning ifm. Coronavirus

Information og kontaktoplysninger

Nymarkskolen er som alle andre folkeskoler foreløbig lukket frem til og med 13. april 2020.


Udvidelse af periode med skolelukning
Statsministeren meddeldte mandag den 23. marts 2020 en forlænget lukning af skolerne indtil mandag den 13. april. Derfor åbner skolerne tidligst efter påske.

Nødpasning i uge 14 og 15
Slagelse Kommune har besluttet, at nødpasning i uge 14 og 15 foregår på egen skole. Hvis du har et barn i nødpasning og der sker ændringer, bliver du kontaktet af dit barns skole. Nødpasning hos os foregår i SFO Nymarken i indskolingshuset.

Har du barn gående på Nymarkskolen og får du brug for nødpasning, så skriv til vores e-mail: Nymarkskolen@slagelse.dk, hvorefter vi vil kontakte dig. Det vil også være muligt at ringe i nedenstående åbningstid.

Tilbydes du nødpasning, skal du printe og udfylde vores kartotekskort og tage med første dag dit barn møder ind. Hvis du ikke har mulighed for at printe, så skal du udfylde kartotekskortet første dag dit barn møder ind.

Undervisningsministeriet kriterier for nødpasning er:

1) 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

2) 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Nymarkskolens kontor kan kontaktes alle dage mellem kl. 7:45 og 10:00 på tlf.: 20 18 44 00 eller på mail: Nymarkskolen@slagelse.dk

Ledelsen kan kontaktes på:
Skoleleder René Nielsen, tlf. 23225050 eller email renie@slagelse.dk
Viceskoleleder Susanne Meyerhoff, tlf. 23225051 eller email sumey@slagelse.dk
Afdelings-/SFOleder Tina Lykke, tlf. 23225053 eller email tinlh@slagelse.dk