Nyheder

Gradvis genåbning - Information og kontaktoplysninger


Fra torsdag den 16. april 2020 genåbner vi gradvist skolen for vores elever på 0. – 5. årgang samt vores Satellitklasser. Vi åbner for undervisning og SFO.

6. – 9. årgang fortsætter hjemmeundervisningen frem til 10. maj 2020 dog i en mere skemalagt dag fra mandag den 20. april 2020. Her vil der påbegyndes struktureret virtuel undervisning.

Al planlægningen har naturligvis taget udgangspunkt i, at hygiejnen er i højsæde.

Plan for opstart
Elever fra 0. – 3. klasse som har benyttet nødundervisningen fortsætter som hidtil frem til og med fredag den 17. april 2020.

Vi starter op med 4 klasser henholdsvis torsdag og fredag.

  • Torsdag starter 0. og 3. årgang
  • Fredag starter 1. og 4. årgang
  • Mandag starter 2. og 5. årgang samt satellitklasserne og de ældste (virtuel undervisning)

Klasserne er fordelt på hele skolen, så de har så lidt kontakt med hinanden som muligt.

Dagsplanen
Kl. 6:30- 7:30 Nødpasning for forældre med særlige behov.
Kl. 7:30- 8:00 Eleverne møder og går til klasselokalet. Alle klaser har særlige indgange, som er skiltet.
Kl. 8:00-12:00 Eleverne har nødundervisning. Alle klasser/årgange inddeles i 2-4 grupper, med en lærer.
Kl. 12:00-15:30 SFO for tilmeldte elever.
Kl. 15:30-17:00 Nødpasning for forældre med særlige behov.

Al information og løbende opdatering om undervisning mv. vil foregå via Aula – her vil de lærer som tilknyttes de enkelte klasser informere hjemmene ift. undervisningen.

Derfor er det vigtig, at alle forældre læser i Aula hver dag for at være opdateret – gerne flere gange.

Hygiejne Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens regler og rammer og derfor bliver klasserne også opdelt i 2 hold, nogle årgange bliver i 3 hold.

Der rengøres i lokalerne i løbet af formiddag og efter skoledagen stoles der op og klassen fejes, så rengørings personalet igen kan foretage rengøring. Vinduer åbnes i pauserne for at lave udluftning. Det er den tilstedeværende lærer/pædagog, som har ansvaret for, at dette sker.

Nymarkskolens kontor kan kontaktes på alle hverdage mellem kl. 7:45 og 12:00 på tlf.: 20 18 44 00 eller på mail: Nymarkskolen@slagelse.dk

Skolens ledelse kan kontaktes på:

Skoleleder René Nielsen, tlf. 23225050 eller email renie@slagelse.dk
Viceskoleleder Susanne Meyerhoff, tlf. 23225051 eller email sumey@slagelse.dk
Afdelings-/SFO-leder Tina Lykke, tlf. 23225053 eller email tinlh@slagelse.dk