Talentklasserne 7.-9. årgang

Talentklasser 7.-9. årgang

I august 2015 begyndte den første årgang elever i den dengang nye Idrætstalentklasse. Tiltaget er en del af Slagelse Kommunes talent og elitestrategi og er et folkeskole tilbud under Slagelse Talent & Elite.

Idrætstalentklasserne er et unikt uddannelsestilbud til de dygtige og målrettede unge sportsudøvere, som brænder for deres idræt og gerne vil noget med den. Tilbuddet er tilrettelagt i samarbejde med Slagelse Kommune og de mange dygtige idrætsforeninger, der spiller en væsentlig rolle i processen.

Journalist Trine Aare har mødt nogle af vores elever og skrevet en lille artikel om det at være elev i vores Idrætstalentklasser.

Nymarkskolen - høj faglighed

Nymarkskolen har siden 2010 haft en omfattende sundhedspolitik og gik i 2015 over til at være en komplet idrætsskole for alle årgange med 5 timers idræt om ugen for alle klassetrin.

Fagligt arbejder skolen med læringskonceptet Visible Learing, som gør, at alle elever altid udvikler sig ud fra deres eget udgangspunkt. Med eliteidrætsklasserne og høje krav til faglighed fra både elever og forældrene har vi fået bekræftet at vores lærere leverer en høj faglig indsats.

Nymarkskolen er stolte over at huse Idrætstalentklasserne og glæder sig til at byde endnu en årgang elever velkommen efter sommerferien.

Planlægning

Skolen oplever, at eleverne har brug en høj grad af struktur i deres hverdag. Skolearbejdet skal planlægges i god tid for at eleverne kan få den nødvendige frihed til sporten. Derfor stiller skolen en idrætskoordinator til rådighed, som kan hjælpe eleverne med deres planlægning. Idrætskoordinatoren arbejder med to grundredskaber: sæson og lektieplan, samt 3 ugers lektieplaner, forberedt af lærerne.

Alle elever i Idrætstalentklasserne udarbejder i starten af skoleåret en sæsonplan. Denne sæsonplan tilrettes sammen med idrætskoordinatoren til en ugeplan, hvor skole, idræt og lektier indgår. Det giver eleverne et synligt redskab til at vide, hvornår de skal fokusere på at lave lektier. Det gør også, at lærerne i høj grad planlægger fremad, således at eleverne oftest kan aflevere opgaver, inden de skal have fri til eksempelvis træningslejr i stedet for efter. Det giver mere ro på både skole og sport at være foran!

I arbejdet omkring eleverne bruger vi Team Danmarks
Talenthus. Se mere her:

Fællesskab

I Idrætstalentklassen vil du møde jævnaldrende unge, der ligesom dig bruger meget tid på deres sport. Du vil sammen med dine nye klassekammerater få viden og redskaber, som du kan bruge i din hverdag og i resten af idrætskarriere.

Det stærke fællesskab, der bliver skabt på tværs af idrætter, styrker dig i dine prioriteringer og støtter dig undervejs i dine valg.

Morgentræning

Som elev i Idrætstalentklasserne får du 2 ugentlige morgentræningspas med trænere, der uddannelsesmæssigt følger Team Danmarks anbefalinger.

De første 3 uger af skoleåret fællestræner hele klassen med vores fysiske træner, således at vi kender dit fysiske udgangspunkt. Herefter deles morgentræningen op i idrætsspecifikke morgentræninger i fodbold, svømning, håndbold og volleyball. De elever, som dyrker andre idrætter, samles på multisporet, som træner grundlæggende fysisk træning.

Alle atleter på multisporet FM testes ved skoleårets begyndelse for at give et fysisk udgangspunkt.

Der vil være løbende  besøg af en fysioterapeut på multisporet, som man kort kan blive screenet af.

Kost og ernæring

Nymarkskolen har ansat en erfaren kok, som sammensætter hele måltider til dig som atlet. Du tilbydes madordning med morgenmad, 2 mellemmåltider og frokost afstemt efter dit høje aktivitetsniveau.

Læs mere om Idrætstalentklasserne:

 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret 9. november 2022