Satellitklasse

Vi tilbyder elever visiteret via kommunen undervisning i Satellitklasse.

Målet er

  • At sikre hver enkelt af eleverne et særligt tilrettelagt undervisningstilbud, som tager udgangspunkt i netop denne elevs særlige forudsætninger og vanskeligheder,
  • At sikre elevens tilhørsforhold til en social gruppe, som fungerer sammen under overskuelige forhold og i trygge kendte rammer med få faste lærere tilknyttet,
  • At sigte imod, at eleverne, så vidt muligt, integreres i normalundervisningen.

Vil du vide mere om Satellitklassen, er du velkommen til at kontakte viceskoleleder Susanne Meyerhoff på tlf. 23 22 50 51 eller læse vores pjece omkring satellitklassen.

Siden er sidst opdateret 20. marts 2019