Velkomstfolder

Her kan I finde lidt mere praktiske oplysninger i forhold til vores S-klasser.

Velkomstfolder
 • Velkommen

  Når et barn starter i en af vores S-klasser, kan der under tiden opstå spørgsmål hos både børn og forældre. Derfor forsøger vi her kort at beskrive hvad der er vigtigt.

  S-klasserne er for dig, der trives bedst med:

  • Få klassekammerater
  • Voksne, der lytter til dig
  • Ro omkring dig

  De voksne ved at:

  • Du gør det bedste, du kan
  • Du skal have mulighed for at blive så dygtig, som du kan
  • Det er forskelligt, hvordan man lærer bedst


  Vi glæder os meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende og ser frem til et frugtbart samarbejde omkring jeres barn.

 • Praktiske oplysninger

  Vi har 3 S-klasser som er inddelt således:

  S1 - Elever fra 0. – 3. klasse

  S2 - Elever fra 4. – 6. klasse

  S3 – Elever fra 7. – 9. klasse

  Der er tilknyttet et fast antal lærer og pædagoger til hver klasse.  I 10-15 lektioner om ugen vil der være en CO-teacher – det vil sige en ekstra lærer/pædagog.

  Der vil max. være 10 elever i hver klasse

  Mødetider:

  S1 møder fra kl. 08:00-13:30 hver dag

  S2 møder fra kl. 08:00-13:30/14:30 

  S3 møder fra kl. 08:00-13:30/14:30 

 • Telefon- og åbningstider

  Skole – tlf.: 20184400
  Man-, tirs-, ons- og torsdag: kl. 07:45-10:00 og igen kl. 11:30-13:45
  Fredag:                               kl. 07:45-12:00

  SFO – tlf.: 20184600
  Hverdage (skoledage):         kl. 6.30 – 08.00 og kl. 13.30 – 17.00
  Ferieperioder (skoleferie):    kl. 6.30 – 17.00


  Vil du vide mere om S-klasserne, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Karen Andersen Hvid på tlf.: 21996626.

 • Hvad kan du som elev forvente?
  • Din stemme er vigtig
  • Vi lytter til dig
  • Du møder voksne, som tror på du kan
  • Du får nye venner
  • Det er tydeligt, hvad du skal
  • Du betyder noget for de andre
  • Du sætter mål, som du kan mestre
  • Bevæger du dig, så du lærer bedre
  • Du finder ro til at lære
  • Du får hjælp, når det er svært
  • Du får mulighed for at blive så dygtig, som du kan
  • Du følger Nymarkskolens traditioner
  • Du kan gå til folkeskolens afgangsprøve
  • Vi lægger sammen en god plan for, hvad du skal, når du skal videre herfra.
 • Hverdagen i klassen

  En typisk dag


  Kl 8.00 –9.30

  • Tjek ind
  • Fagligt arbejde med brainbreaks

  Kl 9.45-11.15

  • Yoga/motorik/bevægelse

  Kl 12.00-13.30

  • Social læring
  • Fagligt arbejde med brainbreaks
  • Tjek ud
  • Tak for i dag 
 • Forældresamarbejdet

  Samarbejdet med jer forældre er vigtigt for at jeres barn trives og lærer nyt.

  • Vi mødes derfor mindst 4 gange om året og har en tæt dialog i hverdagen.
  • Vi tror på, at I forældre er eksperter i jeres barns liv.
  • Vi er fleksible, og sammen tilrettelægger vi en skoledag, som er til jeres barns bedste.
  • Når vi laver aftaler, overholder vi dem alle sammen.
  • Vi deler vigtig viden, så vi bedst muligt kan støtte dit barn i skolen.
  • Der er mulighed for sparring med familierådgiver, og vi samarbejder tæt på skolens psykolog og resten af PPR.
  • Undervisningen i S-klasserne er tilrettelagt med udgangspunkt i jeres barns behov og udviklingspotentiale.

  Forudsigelighed, struktur og anerkendende voksne er en del af jeres barns hverdag i S-klasserne.

 • Samarbejdet med SFO

  Lærere og pædagoger samarbejder om helhed og sammenhæng i børnenes dagligdag og der sikres kontinuitet med gennemgående voksne og en koordineret pædagogisk indsats i forhold til det enkelte barn.

  Hvis man går i SFO på sin distriktsskole overflyttes man til SFO Nymarken, når man starter i S-klasserne.

  SFO holder til i indskolingshuset og i egne lokaler (Vildkatten). SFO’en er værkstedsopdelt og børnene vælger selv, hvor de vil være. Der er et område til fri leg, og en stor legeplads med bl.a. klatrestativ, fodboldbane, sandkasse, bålhus, samt diverse mooncars og cykler.

  SFO-personalet samarbejder med S-klasselærer-teamet omkring børnene fra S-klasserne.