L-klasserne

L-klasserne er et tilbud til elever på Nymarkskolen der har behov for at opbygge sociale kompetencer

I L-klasserne arbejdes der udelukkende med social læring til gavn for elevernes trivsel og udvikling, fagligt såvel som socialt.

Mål - hvorfor gør vi det?

Målet med L-klasserne er, at udvikle og forbedre elevens sociale og personlige kompetencer for derefter at kunne følge skolens undervisning, normer og rutiner, og dermed være en aktiv, lærende elev i skolens fællesskaber.

Herunder:

  • At fremme elevens evne til at bruge tillærte færdigheder personligt og i samspil med andre
  • At eleven forstår sig selv som individ i et fællesskab
  • At eleven bliver opmærksom på sociale sammenhænge og forventninger
  • At eleven opnår forståelse for egne ressourcer og udfordringer
  • At eleven motiveres til at indgå i skolens fællesskaber

Hvordan  gør vi?

For at gøre brug af tilbuddet skal der ske en indstilling fra klasselærer i samarbejde med forældre og nærmeste leder.

Vi har 2 klasser der hver har 6 lektioner om ugen:

  • L1 er målrettet elever fra 0.-3. kl
  • L2 er målrettet elever fra 4.-6. kl

Eleven kan gå til L-klassen i et år, men også kortere tid afhængig af den enkelte elevs behov.

I L-klasserne er indretningen og pædagogikken baseret på NEST-principper for specialklasser.

Der anvendes timetimer, tjek ind, tjek ud, samt evaluering efter hver gang.

I L-klasserne bliver eleverne modtaget af tydelige, hjælpsomme og anerkendende voksne, der har fokus på at høre barnets stemme og sætte spot på det, der virker.