Idrætsskole

Forskning viser, at bevægelse og læring er tæt forbundet.

Nymarkskolen er en idrætsskole

Nymarkskolen lægger vægt på at være en idrætsskole for alle.

Idrætsskolen skal være sjov, sund, udfordrende og lærerig. Idræt og bevægelse skal medvirke til udvikling af et sundt og udviklende læringsmiljø. 

Alle årgange har fem timer idræt om ugen. 

Alle skolens idrætslærere er efteruddannet i samarbejde med Dansk Idræts Forbund. 

På Idrætsskolerne styrkes sundhedsprofilen hos eleverne ved bl.a. at sikre udviklingen af almene motoriske færdigheder, og ved at sætte fokus på de sundheds- og ernæringsmæssige aspekter. Samtidig tænkes bevægelse ind i hele skolens dagligdag.

Der er også retningslinjer for afholdelse af eksamen i faget, som trådte i kraft fra 2015. Dette har øget fokus på, at idræt i høj grad er et læringsfag, som stiller krav til deltagelse i såvel den teoretiske som den praktiske del af faget.

Nymarkskolen har altid haft en stærk sundhedsprofil. Vi har engagerede og uddannede idrætslærere og gode faciliteter til idrætsaktiviteter. Skolen har en ”rød tråd” for sundheds- og  idrætsundervisningen.

Hele skoleåret er hallen åben, så eleverne på skift kan være aktive i det store frikvarter.

Omkring skolen findes et utal af muligheder for idrætsaktiviteter. Fodboldbaner af forskellige størrelser, 2 basketbaner og 3 multibaner med kunstgræs. Ved SFO'en ligger der et legeområde med forhindringsbane og en legeplads, hvor der kan klatres i træer, leges fange, gemme og laves huler.

Journalist Trine Aare har skrevet en artikel om idrætsskolen, hvor der er plads til alle.