Vikardækning

Alle lektioner skal i videst muligt omfang dækkes med vikar eller ved aftale om ”selvstudie”.

Ved kortere fravær

  • 0. - 5. klasse: der sættes vikar på eller evt. lærer fra anden undervisning.
  • 6. - 9. klasse: der sættes vikar på, tilsyn fra naboklasse eller ved aftale med læreren som "selvstudie" (særligt ved planlagt fravær). Ydertimer aflyses i særlige tilfælde.
  • Valghold, støtte- og ressourcecenter, holdtimer, biblioteket dækkes som regel ikke.

Ved længere fravær

  • Det tilstræbes at skabe kontinuitet ved at påsætte samme vikar i perioden.
  • Klasser, der rammes af "fraværssammenfald", prioriteres.

For at mindske generne ved fravær skal følgende på forhånd medtænkes:

  • Elevernes eget ansvar; klassens lærere laver aftaler med klassen, hvad klassen skal gøre, når de har vikarer eller selvstudie for at udnytte tiden fornuftigt.
  • Eleverne bør altid have alternative og relevante arbejdsmuligheder - en roman, individuel arbejdsopgave mv.