Materialevalg

Valg af materialer til undervisningen foretages af den enkelte lærer under ansvar overfor skolelederen.
 
Undervisningsmidler, der af skolelederen skønnes at være kontroversielle i forhold til elevmålgruppe eller forældre, forelægges skolebestyrelsen til godkendelse.
 
Lærebogssystemer udvælges af fagudvalget og godkendes af skolebestyrelsen.
  • Den enkelte lærer kan altid anvende materiale, der findes i skolens depoter, klassesætsamling, skolebiblioteket samt CFU´s samling.
  • Supplering af eksisterende materialer, samt anskaffelse af "NY" udgave af godkendte lærebogssystemer skal ikke godkendes af bestyrelsen.
  • Anskaffelse af undervisningsmaterialer indkøbt af pædagogisk servicecenter godkendes af skolebestyrelsen. Det tilstræbes at skolebestyrelsen så vidt muligt godkender 2 lærebogssystemer til hvert fag.
  • I forbindelse med anvendelse af undervisningsmidler, som ikke skal forhåndsgodkendes, er læreren ansvarlig over for skolens ledelse, således at materiale forelægges denne, hvor læreren skønner at anvendelsen måske kan medføre reaktioner fra dele af forældrekredsen. Skolebestyrelsen orienteres af skoleledelsen.
  • I alle andre tilfælde ligger afgørelsen for anskaffelse/godkendelse af undervisningsmidler inden for skoleledelsens kompetence i samarbejde med de ansatte.
Siden er sidst opdateret 5. november 2014