Sundhed

Nymarkskolen er en af de første skoler i Danmark med en samlet sundhedspolitik

Skolens fornemste opgave er at give eleverne et stimulerende, lærerigt skoleliv og medarbejderne en god arbejdsplads. Sunde elever lærer mest og har derfor større overskud til at indgå i gode fællesskaber.

Målet med denne sundhedspolitik er at gøre Nymarkskolen til en skole, hvor sundhedsperspektivet er blandt vores vigtigste opgaver. Vi er inspireret af bogen "Den Sundhedsfremmende Skole," der bygger på det brede sundhedsbegreb, og derfor har vi valgt en samlet politik frem for flere.

Nymarkskolens vision er, at eleverne gennem indsigt i sundhed får mulighed for at træffe sunde valg, der understøtter deres læring, udvikling og trivsel. Indsigt gi’r udsigt og mulighed for at skabe et godt liv.

Nymarkskolens sundhedspolitik skal afspejles i de fysiske rammer samt i undervisning og aktiviteterne i skole og SFO. Der skal være en klar sammenhæng mellem sundhedspolitikken og skolens daglige aktiviteter. Det fokus, der er på sundhed, skal afspejles i dagligdagens handlinger, og der skal være stor fokus på en læringsorienteret tilgang til sundhed.

Gennem Nymarkskolens sundhedsindsats vil vi vise, at eleverne kan få et sundere liv og opnå en større læring, hvis deres sundhedstilstand forbedres.

Alle fokusområderne i sundhedspolitikken er udarbejdet af skolens pædagogiske medarbejdere i samarbejde med sundhedsfaglige udviklingskonsulenter fra Folkesundhed i Center for Sundhed og Omsorg. Sundhedspolitikken er blevet til i en dynamisk proces og er første skridt i udviklingen af Nymarkskolen til en sund profil skole.