Ramadan

Hvordan skaber vi de bedste rammer for børn der faster under Ramadan

Faste i Ramadan

Nymarkskolen respekterer, at nogle muslimske familier ønsker at faste under ramadanen. Nymarkskolen ønsker i samarbejde med familierne, at skabe det bedst mulige grundlag for de fastende børns læring og trivsel i skolen.

På en skole med mange forskellige nationaliteter og trosretninger vil vi gerne udvise respekt for hinanden. Samtidig er det skolens udgangspunkt, at eleverne skal passe deres skolegang under ramadanen, som resten af skoleåret. Alle elever deltager på normal vis i skolens fag samt evt. lejrskoler, ekskursioner samt prøver.

Dagene i ramadanen kan være lange og vanskelige, hvis børn er sultne eller trøstige. Sultne og tørstige børn er vi bekymrede for ud fra et sundhedsmæssigt og læringsmæssigt synspunkt.

Vores anbefaling

  • Det er Nymarkskolens opfordring, at skolens elever ikke faster, netop fordi det er børn.
  • Af sundhedsmæssige årsager anbefaler Nymarkskolen, at børn op til 12 år ikke faster.

Hvis elever over 12 år mener, at faste og ramadan hører sammen, så er det Nymarkskolens holdning, at eleverne bør øve sig i weekenden. På den måde bliver de langsomt vænnet til fasten og har ikke problemer med at koncentrere sig i timerne.

Jævnfør skolens ordensregler, vil vi hjemsende eleverne, hvis de er trætte, hyperaktive eller på anden måde bliver dårlige eller ikke underviselige på grund af fasten.

Vi har desværre oplevet nogle uheldige episoder, hvor nogle elever tvinger eller mobber andre elever til bestemte handlinger under ramadanen. Den slags accepterer vi ikke og vi betragter det som krænkende, jævnfør skolens antimobbestrategi.

Retten til at faste eller ikke faste er den enkelte families valg.

Hvordan gør I

Vi har derfor besluttet, at hvis forældrene ønsker, at deres børn faster i skoletiden, skal dette således tilkendegives skriftligt overfor skolen forud for ramadanen. Dette for, at vi kan passe bedst muligt på alle børn.

I forbindelse med afslutningen af ramadanen bevilges der en fridag til fest. Tilsvarende er det muligt at afholde en fridag i forbindelse med Eid. Begge fridage afholdes ved, at I som forældre beder fri via Intra til klasselæreren.

Vedtaget i skolebestyrelsen 26. februar 2019

Inspiration hentet fra ”Vejen til en sund ramadan” udgivet af Dansk Islamisk Trossamfund.