Ordensregler

Nymarkskolens samværsbyggesten samler det, der giver en god skolegang. De er grundlaget for samværsregler, der bygger på lyst, tryghed, færdigheder og faglighed. Tilsammen giver de plads til liv, læring, fordybelse og udvikling - vores ordensregler bygger på samværsbyggestenene.