Mobiltelefoner

Brug af mobiltelefoner

– princip og etik.

Skolebestyrelsen har vedtaget et princip for brug af mobiltelefoner på Nymarkskolen og i SFO Nymarken. Vi har også udarbejdet etiske regler for brug af mobiltelefoner. Arbejdet er foregået i tæt samarbejde med elevrådet. 

Reglerne gælder for alle elever på skolen og i fritidsordningen. Vi beder både børn og voksne om at læse reglerne grundigt og snakke om dem derhjemme. 

Reglerne betyder IKKE, at man SKAL have eller SKAL bruge mobiltelefon, men beskriver HVORDAN det skal foregå. Hvis man bruger mobiltelefoner i skoletiden, skal fokus være på læring. 

Reglerne fortæller om, hvordan vi gerne vil have, at børn på skolen bruger mobiltelefon i respekt for andre, HVIS de har en mobiltelefon med på skolen eller i SFOen. 

Vi håber, at alle vil tage godt imod reglerne og bakke op om dem, så alle bidrager til en god trivsel og læring for vores børn og hele personalet. 

Princip og etik træder i kraft fra skoleåret 2014/2015. 

Venlig hilsen
Skolebestyrelsen

Princip for brug af mobiltelefoner

Elever i børnehaveklasse til 3. klasse: Mobiltelefoner kan medbringes. Mobiltelefoner skal i skoletiden være slukkede og i tasken. 

I frikvartererne må mobiltelefoner ikke bruges, da tiden skal bruges til leg og bevægelse. 

Som barn i SFO’en må man, på eget ansvar, gerne medbringe sin mobiltelefon. SFO’en erstatter ikke ødelagte eller bortkomne telefoner. 

I SFO’en skal mobiltelefonen altid være i tasken. Telefoner kan bruges, så forældrene kan komme i kontakt med deres børn og ikke omvendt. 

Som forældre skriver man under på, at børnene må bruge deres mobil til at modtage beskeder om gå-hjem-tider og legeaftaler. 

Mobiltelefoner skal være på lydløs, med mindre andet er aftalt med en voksen.

Børnene må spille på deres mobiltelefon efter aftale med en voksen.

Der må ikke tages billeder og film af børn og voksne, uden at disse er indforstået med det. 

Elever fra 4.-6. klasse: Mobiltelefoner afleveres i begyndelsen af skoledagen og udleveres igen i slutningen af skoledagen.

Elever fra 7. til 9. klasse: Mobiltelefoner afleveres i begyndelsen af hver undervisningstime – og hentes i slutningen af timerne på vej ud. Telefonerne må bruges i pauserne – selvfølgelig kun med god ”mobiletik”. 

Generelle regler

  • Brug skal ske i overensstemmelse med skolens etiske regler for brug af telefoner.
  • Der kan, i de enkelte klasser, aftales strammere regler for mobiltelefonbrug for en kortere fastsat periode, hvis forældrene på forældremøder bliver enige herom.
  • Personalet kan fastsætte særlige regler for brugen i konkrete situationer f.eks. aktiviteter, hvor telefonen indgår i projekt/undervisning m.v.
  • Personalet kan i konkrete situationer konfiskere telefonen, hvis elevens brug er til gentagen gene for andre eller for undervisningen. Telefonen kan i så fald hentes på skolens kontor efter skoletid. 
  • Ved enhver overtrædelse af skolens regler for brugen af mobiltelefoner eller skolens etiske regler herom, inddrages elevens forældre.
  • Forældre, der har brug for at få fat i deres barn i undervisningstiden, skal kontakte skolens kontor. Kontoret kan altid kontakte lærerne og give beskeder.
  • Alle skolens elever får hvert år genopfrisket mobiletik i klassen, af SSP eller evt. i temauger.
Siden er sidst opdateret 29. august 2017