Mobilfri skole

Nymarkskolen og SFO er blevet mobilfri

Nymarkskolens kerneværdier er læring, trivsel og bevægelse. Det fremmes i skolens og SFOéns fællesskaber, læringsmiljøer og idrætsaktiviteter.

Nymarkskolen ønsker et aktivt tilvalg af skolens og SFOéns kerneværdier.

Hvorfor er Nymarkskolen mobilfri i skoletiden:

 • Elevernes fællesskaber styrkes i frikvartererne. Uden mobiler må eleverne nødvendigvis lege sammen, tale sammen og bevæge sig sammen. Eleverne vil være aktive i ”det virkelige liv”.
 • Lærernes undervisning kommer først. Læring kræver nærvær og respekt for læreren og klassens fællesskaber. Uden mobiler vil elevernes opmærksomhed være samlet om klassen og undervisningen.
 • Teknologi skal bruges, hvor det er læringsmæssigt relevant. Læring skal kunne tilgås i samarbejde mellem lærerne og eleverne, hvor eleverne bruger hjernen og kroppen på forskellige måder.

Hvorfor er SFO-Nymarken mobilfri:

 • En videreførelse af at styrke fællesskabet i SFO, på lige fod med skoledelen. Det er vigtigt at børnene i SFO leger sammen, taler sammen, bevæger sig, og derigennem styrker deres sociale færdigheder.
 • Der er én undtagelse, idet børnene på 3.-4.årgang må spille, alderssvarende spil (ingen sociale medier) på egen telefon en halv time dagligt i 3.-4.klasselokalet. Her har vi muligheden for at tale med børnene om digital dannelse.

Dog gælder:

 • Medarbejdernes arbejdstelefonen er et naturligt arbejdsredskab for medarbejderne og benyttes arbejdsrelateret til Aula, arbejdskommunikation og informationssøgning.

Rammer for eleverne i skolen

 • Du skal aflevere din mobil slukket i klasselokalet.
 • Du modtager din mobil i slutningen af sidste lektion.
 • Du må anvende din mobil i undervisningen efter lærernes anvisninger.
 • I forbindelse med idræt i Nordhallen i første og sidste lektion, afleverer du din mobiltelefon til læreren i Nordhallen. Ved første lektion udleveres mobilen efter idræt og skal være slukket ved tilbagekomst på skolens område. Ved sidste lektion udleveres mobilen ved afgang og skal være slukket på skolens område.
 • Du må højst medbringe én mobil. Andre devises med simkort skal også afleveres ved skolestarten.
 • Hvis du skal modtage en vigtig besked fra dine forældre, skal de skrive til din klasselærer, at du må have telefonen på dig denne dag. Du viser læreren, du har i tidsrummet beskeden på Aula og sikre at mobiltelefonen ikke generer undervisningen. Du må tjekke telefonen i frikvartererne, men ikke bruge den til andet.
 • Forældre til elever, hvor kontakt i løbet af skoledagen er vigtig for barnets trivsel, kan indgå en aftale med afdelingslederen om at mobilen er tilgængelig i løbet af skoledagen.

Her tænkes på ængstelighed, angst, opstart, sygdom ol. Aftalen kan indgås for en måned. Eleven må tjekke telefonen i frikvartererne, men ikke bruge den til andet.

Rammer for børnene i SFO

 • Mobil eller andre devises lægges i skoletasken, når skoledagen slutter.
 • Børn på 3.-4.årgang må medbringe mobil i 3.- 4.klasseslokalet til brug efter aftale, og lægges tilbage i tasken efterfølgende.

Ansvar
Skolen har ansvaret for mobilerne, når de er afleveret. Det gælder derfor, at skabet er aflåst, så mobiltelefonerne ikke kommer til skade samt de kan udleveres til de rigtige elever.

Transporten til og fra Nordhallen vil være elevernes ansvar.

Vedtaget i Skolebestyrelsen 1. november 2022

Siden er sidst opdateret 27. marts 2023