Materialevalg på biblioteket

Anskaffelse - Vedligeholdelse - Kassation.

 • Bibliotekets samling skal være alsidigt sammensat, emne-, genre- og typemæssigt.
 • Samlingen skal til enhver tid rumme ”det aktuelle”.
 • Der skal gennem materialeanskaffelsen tilstræbes mediemæssig ligeværdighed.
 • Bibliotekets materialer skal til enhver tid fremstå i pæn stand.
 • Samlingen skal rumme såvel det meget lødige, som det meget populære.
 • ”Det usædvanlige” – det være sig kvalitetsmæssigt, indholdsmæssigt og udstyrsmæssigt – skal være repræsenteret på skolebiblioteket.
 • Bibliotekets samling skal udfordre såvel elever som lærere.
 • Vanskelig anbringelse/katalogisering må ikke være en hindring for anskaffelse.
 • Biblioteket skal være opmærksom på – og tilgodese – indsatsområder og efteruddannelsesområder.
 • Det sikres, at der, for visse materialer, kan leves op til forventninger om en høj cirkulationshastighed.
 • Biblioteket skal være forberedt på, og i stand til at tackle, udsving i alderssammensætningen.
 • Danskproduceret materiale bør foretrækkes hvis valgmulighed findes.
 • De ikke-angelsaksiske kulturer tilstræbes bedre repræsenteret end udgivelsesmængden tilsiger.
 • Det forventes at biblioteket rummer et repræsentativt udvalg af klassisk litteratur, og at materialer af historisk værdi bevares – evt. i en særskilt samling.
 • Materialernes holdbarhed indgår i anskaffelsesovervejelserne.
 • Prisen på materialet må kun have indflydelse på anskaffelse, hvis der er et misforhold mellem prisen og udstyret/omfanget.
Bibliotekets brugere skal jævnligt gøres bekendt med de gældende materialevalgskriterier.
 
Det skal tilstræbes at bibliotekets brugere både direkte og indirekte har indflydelse på materialevalget.
Siden er sidst opdateret 27. marts 2023