Mad og frugt

Nymarkskolens princip om køling af mad og drikke er vedtaget af skolebestyrelsen i august 2012.

Baggrund

Det er vigtigt at medtænke kostens betydning for sundheden i skolens almindelige undervisningsaktiviteter. Det betyder, at Nymarkskolen prioriterer elevernes tilgang til sund kost i løbet af skoledagen samt at skabe rammer for gode måltider i elevernes hverdag. Således skal elevernes madpakker kunne opbevares under sundhedsmæssige og miljømæssigt forsvarlige forhold. 

Princip

Alle skolens elever skal have mulighed for sundhedsmæssig forsvarlig opbevaring af medbragt mad og drikkevarer.

Procedure

Der er opsat køleskabe til opbevaring af madpakkerne centralt på skolen. Der er etableret en rengøringsordning for skolens midler.

Indskolingen

Køleskabene i børnehaveklasserne bevares.
Der er opsat centrale køleskabe i indskolingshuset for eleverne i 1. – 3. klasserne. 

Mellemtrinnet

  • Der er køleskab på hver af gangene på mellemtrinnet. Hvert skab er udstyret med lås.
  • I hvert klasselokale opbevares en nøgle til køleskabet.
  • Der er etableret en ordning i forbindelse med mælkeudleveringen.

Overbygningen

Efter behov etableres der en ordning i forbindelse med mælkeudleveringen .
De enkelte klasser aftaler en ordning for at hente og bringe madpakkerne til køleskabene.