Målsætning

"Indsigt gi'r udsigt"

Sammen sikrer vi et professionelt, kvalitetsorienteret og stimulerende læringsmiljø, hvor hele mennesker lærer og trives.

Gennem indsigt via læring og personlig udvikling gives udsigt og mulighed for at skabe et godt liv.

Et professionelt læringsmiljø betyder at:

Dit barns læring og udvikling varetages af dygtige medarbejdere, som bestrider faglige kompetencer indenfor teori, viden og samarbejde.  

Et stimulerende læringsmiljø betyder at:

Der fokuseres på elevernes trivsel og læring, hvor et stærkt fællesskab er en kerneværdi. Lærere og pædagoger fokuserer på at formidle læring gennem nye materialer, velindrettede faglokaler, it-muligheder, relevante undervisningsstrategier mm., som er med til at skabe et stimulerende og differentieret læringsmiljø.   

”Det hele menneske” betyder at:

Alle børn har roller i samfundet, som er med til at videreudvikle vores fællesskab i en positiv retning. Der tages afsæt i rummelighed og mangfoldighed, hvor alle mennesker trives. 

”Indsigt” betyder at:

Eleverne gennem læring og trivsel tillærer sig ny viden, som er med til at udvikle dem på det sociale, faglige og personlige plan. Vi stræber mod at give dem indsigt i, hvem de er, og hvad de kan. 

”Udsigt” betyder at:

Den indsigt, eleverne har opnået, giver dem fremtidsudsigter. Indsigten gør det muligt at give sig til nye udfordringer, deltage i fællesskaber og gå efter sine drømme.