Nyheder

Er du vores nye skolebestyrelsesmedlem?

Kære forældre

Du har mulighed for, at få indflydelse på Nymarkskolens fremtid og dit barns skolegang ved at deltage i det kommende skolebestyrelsesvalg. Ny periode starter den 1/8-2020.

Du skal ikke have nogen forudgående forudsætninger for, at være medlem i
skolebestyrelsen. Du vil komme helt tæt på skolens hverdag og opnå indsigt i og indflydelse på bl.a. budget og skolens principper.

Du er opstillings- og stemmeberettiget, hvis du har forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen med henblik på skolegang pr. 1. august 2020, herunder børn til kommende børnehaveklasse.

Nymarkskolen afholder forskudte valg, 2 år efter det ordinære valg, det er derfor kun ca. halvdelen af skolebestyrelsen der skal udskiftes.

Der er fem medlemmer på valg, hvoraf 3 genopstiller. Herudover forventes et medlem at stoppe med udgangen af 2020.

Der er ligeledes valg af suppleanter. En af disse vil kunne indtræde i bestyrelsen med udgangen af 2020.

Valgperioden for forældrerepræsentanter er almindeligvis 4 år.

Procedure
Hvis du vil opstille som kandidat, skal det ske inden den 23/6-2020. Du kan enten henvende dig til skolens ledelse eller nuværende formand for skolebestyrelsen. Kontakt kan ske på Aula, telefon 20184400 eller nymarkskolen@slagelse.dk

Via Aula og skolens hjemmeside kan du holde dig orienteret om skolebestyrelsesvalget.

Hvis der indkommer flere opstillede end der er ledige pladser i bestyrelsen vil der mandag den 29/6-2020 kl. 17:00 blive indkaldt til opstillingsmøde.

For at stille op til skolebestyrelsen skal du være på skolens valgliste. Du kan du sikre dig, at du står på valglisten ved at henvende dig til skolens kontor. Langt de fleste vil automatisk være optaget på listen, men der kan være forhold der gør, at du ikke står på listen, selv om du er berettiget til det. Hvis dette er tilfældet, eller du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget
til at stå på listen, skal du henvende dig til skolens kontor senest den 22/6-2020.