Karakterer

Gennemsnit og fordeling

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at grundskolernes karakterer skal være let tilgængelige for borgerne på skolens hjemmeside.

Vil du vide mere om Nymarkskolens karakterer, kan du finde oplysninger på nedenstående link til Undervisningsministeriet

Karakterfordeling (nyt vindue)

Karaktergennemsnit (nyt vindue)