Faciliteter og bygninger

Skolens bygninger og udeområder.

Skolens bygninger er fra 1953 og er opført af lokale håndværkere efter tegninger fra arkitektfirmaet Halldor Gunløgsson. Projektet blev præmieret samme år.
 
Skolens første etape blev taget i brug den 10. august 1953 med endelig indvielse den 26. maj 1955 under overværelse af Kong Frederik den Niende og Dronning Ingrid.
 
Udefra fremstår skolen i gule murstensvægge og med røde tage. Bygningen er en sammenhængende to- og treetagebygning.
 
Indvendig fremstår de brede gange i den gule rå mursten med klinkegulve og malede lofter. Klasselokalerne i den oprindelige del af skolen er af standardstørrelse, som det kendes fra et halvtredserbyggeri. Ved renoveringen i år 02/03 er der tilført skolen flere grupperum, som står i forbindelse med klasselokalerne.

Skolens faglokaler er fuldt renoveret. Det påbegyndtes i skoleåret 2001-2002 med nybygning af fysik-kemilokale og nyindretning af biologilokale og skolebiblioteket.
 
Bygning af en ny gymnastiksal/samlingssal og en ny idrætshal blev fuldført pr. 01/08-2002.
 
Nyt indskolingshus med børnehaveklasse til 2. klasse blev taget i brug den 01/08-2002.
 
Nyt musikhus og nyindretning af billedkunstlokale og hjemkundskabslokale er fuldført den 01/01-2006.
 
Skolen lægger vægt på, at alle lokaler fremtræder lyse og venlige. Det prioriteres højt, at skolens farvevalg på gange og i lokaler kan medvirke til at være en inspirerende faktor for både elever og ansatte.
 
SFO har dels egne lokaler, dels fælleslokaler i indskolingshuset.

Skolens svømmeundervisning henlægges til Slagelse Svømmehal på Antvorskov Allé. (Elevernes transporteres i bus til svømmehallen).

Skolens bygninger kan rumme en trespors skole, hvilket den i henhold til kommunens styrelsesvedtægt er besluttet at skulle være.
Siden er sidst opdateret 22. november 2022