Idrætsskole

Nymarkskolen er en idrætsskole

Vi er en idrætsskole, der lægger vægt på, at idræt og bevægelse skal være sjovt for alle.

Nymarkskolen blev i januar 2020 Danmarks første idrætscertificerede folkeskole.

Forud for certificeringen lå en længere proces, hvor skolens ledelse og medarbejdere arbejdede på at opprioritere, rammesætte og forankre idræt i skolen. Desuden var skolens idrætslærere igennem et kompetenceløft, med fokus på at arbejde kvalificeret med opprioriteringen af idræt på skolen.

Alt dette betyder i vores dagligdag, at

  • vi på alle klassetrin har 5 ugentlige idrætslektioner. Dette er gældende for alle klasser fra 0. til og med 9. klasse, på nær vores idrætstalentklasser, som kun har 3 lektioner, men til gengæld har 2 ugentlige morgentræninger.
  • der er ansat en idrætsfacilitator, hvis funktion blandt andet er at opretholde kvaliteten af idrætsundervisningen, at sikre fortsat udvikling af idrætskolen og at sørge for en varierende skoledag for eleverne med eksempelvis bevægelse i undervisningen.
  • skolen har et idrætsfagteam, hvor formålet er at opkvalificere idrætsundervisningen gennem faglig sparring.
  • skolens idrætsfagteam har gennemgået et kompetenceløft med udgangspunkt i Team Danmarks Aldersrelateret træningskoncept (ATK-principperne).
  • der i forbindelse med skolens fagdage, er idrætsfagdage, hvor eleverne kun har idræt på skemaet.
  • eleverne har oplevet en kæmpe udbygning af vores udefaciliteter, således de nu rummer masser af forskellige bevægelsesmiljøer til enhver smag 

Skolens idrætsfagteam var i forbindelse med idrætscertificeringen med til at udvikle skolens idrætskanon og røde tråd for idrætsfaget. Målet med begge er at styrke kvaliteten af idrætsundervisningen og sikre en klar sammenhæng og udviklingenslinje fra 1.- 9. klasse, der er tilpasset elevernes alder. I 0. klasse arbejdes der grundlæggende med motoriske færdigheder, på mange sjove, spændende, udfordrende og interessante måder. Du kan her læse mere om Den røde tråd og udviklingslinjen fra 1-9. klasse.

I 2015  trådte der retningslinjer for afholdelse eksamen i idræt i kraft. Som certificeret idrætsskole betyder det, at alle skolens elever skal til prøve i faget idræt. Idræt er derfor i høj grad et læringsfag, der stiller krav til deltagelse i såvel den teoretiske som den praktiske del af faget.

Siden er sidst opdateret 30. november 2022