Medlemmer

Forældrene i skolebestyrelsen bliver valgt for en fire årig periode, personalerepræsentanter i 2 år.