Medlemmer

Forældrene i skolebestyrelsen bliver valgt for en fire årig periode, personalerepræsentanter i 2 år.

Forældrerepræsentanter:

Michael Korsgaard 
Formand

Dorrit Molin Mune

Kasper Wittendorff

Lonni Nobel

Jonas Vedel

Lene Nielsen

Kristina Askjær 

Elevrepræsentanter:

Afventer pga. corona

Afventer pga. corona

Personalerepræsentanter:

Lene Trebbien

Lene Greve

Ledelsesrepræsentanter:

René Nielsen
Skoleleder

Susanne Meyerhoff
Viceskoleleder