Kristendom

Kristendomskundskab er et obligatorisk fag i folkeskolen, og det giver børnene et godt udgangspunkt for at forstå dansk kulturtradition og forskellige normer og værdier i det danske samfund.

Kristendomskundskab handler om almenmenneskelige spørgsmål. På de ældste klassetrin skal undervisningen inddrage fremmede religioner og andre livsanskuelser. Deltagelse i kristendomskundskab kan give eleverne et godt fundament for refleksion over livsspørgsmål, herunder en kritisk og selvstændig stillingtagen til disse.

Der undervises i kristendomskundskab i 1. - 6. og 8. - 9. årgang.

Såfremt en elev skal fritages for kristendomskundskab, kan det kun ske ved skriftlig ansøgning senest 30. juni inden det nye skoleår starter.
 
Når eleven fritages, flyttes eleven i de pågældende lektioner til en anden klasse. Her arbejder eleven med udleverede materialer eller deltager i undervisning efter aftale med lærerne.