Indskrivning EFTER skolestart

Skoleskift til Nymarkskolen

Hvis du ønsker at indskrive dit barn på Nymarkskolen, efter dit barn har startet skolegang på en anden skole, skal du besvare nedenstående spørgsmål og sende til: Nymarkskolen@slagelse.dk

  1. Hvilken skole går dit barn på nu og i hvilken klasse?
  2. Hvordan klarer dit barn sig fagligt og socialt?
  3. Hvad er grunden til, at I gerne vil lave et skoleskift til Nymarkskolen?
  4. Hvor bor I henne (skoledistrikt)?
  5. Hvad er dit telefonnummer? 

Når vi har modtaget dine svar, og når der eventuelt er indhentet yderligere infomation fra nuværende skole, vil du blive kontaktet af en fra skolens ledelse.

Vær obs på at læse nedenstående, da betingelserne for at søge om skoleskift til Nymarkskolen samt behandlingen af data fremgår.


Behandling af data

Underretning om indsamling og behandling af personoplysninger m.v

I tilfælde af, at vi indhenter oplysninger om dit barn, skal vi efter databeskyttelsesforordningens[1] artikel 14 give dig en række oplysninger.

Derfor nedenstående orientering.

Ved indsendelse af anmodning om skoleskift til Nymarkskolen, gør vi i henhold til Databeskyttelsesforordningen opmærksom på, at vi evt. kontakter nuværende skole hvis der er behov for indhentning/bekræftelse af oplysninger om faglig status og social trivsel. Disse informationer kan evt. hvis der er uklarhed om vi er det rette tilbud, blive drøftet med en evt. kommende klasselærer. Dine oplysninger vil på ingen måde blive sendt modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer.

Når vi modtager evt. indhentede oplysninger fra nuværende skole, vil der ske en hurtig vurdering og i de dage vil oplysningerne være på skolens kontor. Hvis vi ikke er det rette tilbud, vil al korrespondance blive slettet straks og ved evt. indskrivning først når opbevaringspligten udløber og et evt. arkiveringskrav er opfyldt.

Dine rettigheder
Du har: Ret til at se oplysninger (indsigtsret), Ret til berigtigelse (rettelse), Ret til sletning, Ret til begrænsning af behandling, Ret til indsigelse, Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk (nyt vindue).

Din kommunes DPO oplysninger

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Telefonnummer 72 27 30 02
E-mail dpo.slagelse@bechbruun.com

Klageadgang
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Slagelse Kommune behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk (nyt vindue)


[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.

Siden er sidst opdateret 27. marts 2023