Forældreintra afløses af Aula

Følg med i dit barns hverdag, og slip for alle de løse papirer

Aula erstatter forældre- og elevintra 15. oktober 2019

Den 15. oktober 2019 overgår alle skoler i Slagelse kommune til den nye samarbejds- og kommunikationsplatform Aula, og det gamle forældre- og elevintra lukker.

Slagelse kommune har udarbejdet en folder, hvor du informeres om Aula og får oplyst, at du selv skal gemme oplysninger fra det gamle intra senest den 15. oktober 2019, hvis du ønsker at gemme dem.

Folderen blev omdelt i papirform i uge 41, men i ugerne optil har vi gjort opmærksom på overgangen. Vi har også opfordret til at få oprettet et nyt unilogin ved hjælp af Nem-id. I folderen fremgår det blandt andet, hvordan du kommer på Aula og får et UNI-login, så du kan tilgå Aula.

Når du skal lære Aula at kende, kan du blandt andet finde hjælp i en række "trin-for-trin-guides" og vejledningsvideoer.

Aula er bygget som en intuitiv og brugervenlig løsning. Til dig, der gerne vil have lidt hjælp til at komme i gang, er der blevet lavet en række trin-for-trin-guides og videoer, der hurtigt viser dig, hvordan du kommer i gang med de forskellige funktioner i Aula. Trin-for-trin-guides er udarbejdet i 6 forskellige sprog.

Find vejledninger og information om Aula på:

 

Lektier ligger på Meebook og
det tilgås fra Aula

Find vejledninger og information om Meebook, der også viser, hvordan du logger på systemet.

 

Aula-widgets for forældre

Widgets er små programmer, som indeholder funktionalitet fra andre relevante løsninger. Denne funktionalitet og informationer fra de andre løsninger kan dermed ses og tilgås via Aula.

Når I forældre skal:

  • sygemelde jeres barn, skal det ske på Aula ved brug af Aula-widgets: Fravær forældreindberetning.
  • se data i Meebooks AULA-widgets - ugeplan, ugens forløb og nyt i elevplaner - skal I være koblet sammen med jeres børn, årsplaner, ugeplaner mm i Meebook.

    Måske har I som forældre ikke brugt Meebook før, men nu skal I - for at se indhold i widgets - logge ind én gang i Meebook. Første gang I logger ind i Meebook, kobles I sammen med børn, årsplaner m.m. og vil derefter kunne se indhold i widgets.

Har I spørgsmål til MeeBook, er I som forældre velkomne til at kontakte Skolernes it-funktion, PUI på Jettb@slagelse.dk  eller Borup@slagelse.dk  - I kan ikke ringe til Meebooks centrale support, da det kun er for skolens medarbejdere.

Særligt om komme- gåtider og beskeder i SFO

Selvom vi overgår til Aula den 15. oktober 2019 skal vi gøre jer opmærksomme på, at I fortsat skal indtaste komme-/gåtider i SFO-Web som I plejer under "Aftaler for dagen".

I kan tilgå SFO-Web her (nyt vindue) - såfremt I har beskeder til personalet i sfo, skal de altid skrives i kommentarfeltet under "Aftaler for dagen" - det skal altså ikke skrives i beskeder.

Siden er sidst opdateret 15. juli 2020