Styr på Sundheden

Nymarkskolen er valgt sammen med 19 andre skoler i Danmark til at deltage et stort sundheds- og bevægelsesprojekt!

”Styr på Sundheden” er et pilotprojekt, der er opstået i samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Pilotprojektets formål er at skabe bedre vilkår for skoler til at undervise i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Derudover fokuserer ”Styr på Sundheden” også på daglig bevægelse i skolen.
 
I slutningen af april, hvor skolerne var præget af lockouten, var der også gode og positive nyheder.  Nymarkskolen fik besked fra Dansk Skoleidræt og Trygfonden om, at skolen er udpeget til at være en af de 20 skoler i landet, der får lov til at deltage i projektet "Styr på Sundheden" i perioden 2013 til 2017.
 
Ud over, at der skal være et særligt fokus på sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, indebærer det, at eleverne i indskolingen skal have daglig bevægelse samt deltage i forskellige events og tiltag med fokus på idræt og bevægelse. Bevægelse skal således indtænkes i undervisningen i alle fag. Dette blandt andet med baggrund i, at det nu endelig er bevist, at fysisk aktivitet fører til bedre indlæring.
 
Dette års afgangselever deltog i projektet Teen Move med 6 idrætslektioner om ugen. De har lavet nogle fantastiske præstationer til  afgangsprøverne.
 
Med ”Styr på Sundheden” får Nymarkskolen en unik mulighed for at få sat den obligatoriske sundhedsundervisning i system, og derudover får de en masse gode ideer til, hvordan vi kan integrere bevægelse i hele skoledagen.
 
Nymarkskolen er udvalgt til projektet, da skolen allerede har et stort fokus på sundhed. Vi har således: bevægelse som en naturlig del af undervisningen, skolebod, høvdingebold turnering, sundhedsuge, legepatruljer og rygestop coaches.
 
Skolens og SFOs personale er uddannet til at kunne lave idræt og bevægelse som en vigtig del af deres aktiviteter.
 
Internt i kommunen arbejder Nymarkskolen sammen med Center for Sundhed og omsorg.

Torsdag den 30. maj 2013 var en del af skolens lærere, ansatte i SFO samt skoleleder til en boosterdag i Odense, hvor blandt andet projektets ambassadør Chris MacDonald kom med inspiration til indhold i projektet.

Nymarkskolen arbejder på at blive en modelskole i forhold til sundhedsarbejdet.

I løbet af projektets 3. år skal projektskolerne arbejde på at blive modelskole i kommunen, så vi efterfølgende kan fungere som vidensdeler og inspirator for andre skoler, der ønsker at få styr på sundheden.
  • ”Styr på Sundheden” igangsættes i 0.-3. klasse og løber over fire år
  • Projektskolerne får materialer, kurser og sparring fra Dansk Skoleidræt
  • I 0.-3. klasse arbejder eleverne i to perioder med materialet ”Den røde tråd” fra Dansk skoleidræt samt har én times bevægelse om dagen
  • 4. – 9. årgang arbejder med materialet i sundhedsugen  - uge 41
  • Alle skolens elever deltager i Skolernes motionsdag og konditionstestes to gange om året
Siden er sidst opdateret 31. maj 2018